Showing posts with label unyeng-unyeng. Show all posts
Dua Unyeng-unyeng di Kepala Si Kecilku

Dua Unyeng-unyeng di Kepala Si Kecilku

"Ya Allah, Ndhuk, lha anakmu unyeng-unyenge loro to tibake?!"  (Ya Allah, Nak, unyeng-unyeng anakmu dua, ya, ternyata?!).  Na...